دارالترجمه رسمی ترنسلیت

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

دارالترجمه رسمی ترنسلیت فهرست جامعی در ارتباط با خدمات ترجمه رسمی مدارک شغلی و گواهی های اشتغال به کار و موارد مشابه را به منظور ترجمه به زبان های مختلف فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات مشاوره تخصصی و رایگان در مورد ترجمه رسمی انواع گواهی ها با دارالترجمه رسمی ترنسلیت تماس بگیرید.

گواهی‌های اشتغال صادر شده از موسسات و ارگان های دولتی:

گواهی اشتغال صادر شده از نهادها و ارگان های حاکمیتی و دولتی ممهور به مهر و امضای مرجع صادرکننده امکان ترجمه رسمی و  تأیید  را دارد.

گواهی‌های صادر شده از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی:

گواهی های اشتغالی که از طرف مراکز وابسته به سازمان بهزیستی (مهد کود‌ک‌ها، مراکز نگهداری سالمندان ،کلینیک مددکاری، …) صادر شده باشد با امضا و مهر اداره کل سازمان بهزیستی قابل ترجمه و  تأیید  است.

گواهی‌های اشتغال صادر شده از کارخانه ها:

گواهی های اشتغالی که کارخانه ها و مجتمع های عمرانی صادر می کنند برای ترجمه رسمی باید با ارائه اصل گواهی و یا کپی برابر اصل مجوز از سمت وزارت صنعت معدن و تجارت باشد تا امکان ترجمه و تایید را داشته باشد.

گواهی‌ صادر شده از دفاتر هواپیمایی و گردشگری:

گواهی های اشتغال که به وسیله دفاتر هواپیمایی و گردشگری صادر شده به شرط ارائه آخرین روزنامه رسمی و یا داشتن مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه مدارک مربوطه، امکان ترجمه و تأیید را دارا می باشد.

گواهی‌های صادر شده از داروخانه‌ها:

گواهی های اشتغالی که از سوی داروخانه ها صادر می شود به شرط ارائه مجوز فعالیت داروخانه به همراه مدارک مرتبط این مجوز، قابلیت تأیید و ترجمه را دارد.

گواهی‌های اشتغال و کار صادر شده از شرکت‌ها

گواهی‌های اشتغال صادر شده از شرکت‌های خصوصی که دارای مهر و امضاء شرکت هستند با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. و اگر در این گواهی ها مدرک تحصیلی قید شود، ارائه اصل آن نیز لازم است.

گواهی‌های اشتغال و کار صادر شده از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های اشتغال صادر شده از سمت واحدهای صنفی در صورت تأیید این گواهی توسط اتحادیه‌های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه، قابلیت ترجمه و تأیید را دارد نکته- در مورد ترجمه و تأیید گواهی‌های اشتغال و کار صادره برای اتباع خارجی باید توجه داشت که ترجمه و تأیید آن مستلزم ارائه اصل پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی است.

گواهی‌های صادر شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

گواهی‌های اشتغال و کار صادر شده از طرف بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی که دارای مهر و امضاء باشند؛ قابل ترجمه و تأیید است و علاوه بر این با مهر و امضاء مرجع صادر کننده و ارائه روزنامه رسمی و مستندات نیز امکان تأیید و ترجمه وجود دارد.

گواهی‌های اشتغال و کار صادر شده از مطب پزشکان

گواهی‌های اشتغال صادر شده از طرف مطب پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه است و در صورت ذکر مدرک تحصیلی برای تأیید و ترجمه ارائه اصل مدرک تحصیلی نیز الزامی است.

گواهی‌های اشتغال و کار صادر شده از دفاتر اسناد رسمی

برای ترجمه رسمی گواهی اشتغال در دفترخانه های اسناد رسمی این اسناد باید با مهر و امضای دفترخانه و برای گواهی اشتغال سردفتران و شاغلین در کانون سر دفتران باید این گواهی ها دارای مهر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد

گواهی‌های اشتغال و کار صادر شده از دفاتر بیمه

تأیید و ترجمه گواهی های اشتغال صادر شده از طرف دفاتر و مراکز بیمه با دارا بودن مهر و امضا و با ارائه مجوز دفاتر نمایندگی و یا اخذ تأییدیه بیمه مرکزی، قابلیت ترجمه و تأیید را دارا می باشد.

دارالترجمه رسمی ترنسلیت با کادر مترجمان خبره و متخصص آماده انجام ترجمه رسمی انواع گواهی های اشتغال به کار به زبان های مختلف در کمترین زمان ممکن است برای آگاهی از جزئیات و استفاده از خدمات برتر این دارالترجمه معتبر و خوشنام با دارالترجمه رسمی ترنسلیت تماس حاصل فرمایید. امکان بهره مندی از پیک معتمد دارالترجمه رسمی ترنسلیت به صورت کاملا رایگان نیز وجود دارد.

اسکرول به بالا